Slovak Czech English German Hungarian
Slide background
Slide background
    ASK podakovanie 2020 1Prijmite naše poďakovanie za podporu v minulom kalendárnom roku. Dovoľujeme si Vás požiadať  o podporu našej činnosti aj v tomto kalendárnom roku 2021 poukázaním podielu zaplatenej dane  za rok 2020 nášmu klubu.
     Vďaka Vašej podpore poukázaním z 2% z daní nášmu športovému klubu v minulom  roku  ste nám umožnili realizovať  činnosť v oblasti  rozvoja mládežníckemu športu a zabezpečiť náklady na prevádzku našich športovísk  v tejto složitej koronavirovej dobe. Vopred prijmite naše poďakovanie. Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2020 je  v nižšie uloženej  prílohe - " vyhlásenie o poukázání dane" ku ktorému treba doložiť aj "potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa".